PRELOM

ZBAVME SA KLIATBY KOMUNIZMU

Aj 34 rokov po Nežnej revolúcii nachádzame stopy a vzorce správania, ktoré sme jasne nepomenovali a nezanechali. Cieľom tejto iniciatívy je ich identifikovať a opustiť.

Naším úmyslom je mobilizovať, povzbudiť a inšpirovať hlavne mladých kresťanov na Slovensku naprieč teologickým spektrom a bohoslužobnej praxi k pokorným modlitbám, prosbám za náš národ, k osobnému aj zástupnému pokániu počas týždňa modlitieb a pôstu. V dňoch 14.- 21. mája 2023.

Komunizmus zanechal v našej spoločnosti neblahé dedičstvo.

PREČO?

Lebo vidíme, že kreslenie hrubých čiar za minulosťou neprinieslo želaný efekt uzdravenia rán a návratu k právnej a sociálnej spravodlivosti.   Stále čelíme pomerne vysokej miere korupcie, prílišnej byrokracii a chudobe. Poďme sa pozrieť pod pokličku a bližšie skúmajme “pravdy” a vyhlásenia bývalého režimu, ktorým sme uverili a stali sa nám realitou.  Napríklad sa hovorilo : “Kto neokráda štát, okráda svoju rodinu!  a tým sme de facto autorizovali klientelizmus pri zákazkách a korupciu. Alebo “viera je iba súkromná vec!” 

Dodnes sa predstavitelia štátu, alebo úradníci na rôznej urovni ostýchajú priznať verejne k svojmu vierovyznaniu. Komunizmus  vychýlil náš hodnotový a svetonázorový kompas v oveľa väčšej miere ako si možno pripúšťame.

Naozaj si myslíme, že heslo: ”so Sovietskym zväzom na večné časy a nikdy inak!“ nenechalo na našej spoločnosti a zahraničnej politike žiadne následky?

Túžime, aby sa história komunizmu na Slovensku už viac neopakovala a preto vnímame ako kľúčové, aby sa s obsahom brožúrky zoznámila veriaca verejnosť a predovšetkým naša mladá generácia, ktorá je budúcnosťou nášho národa.

Ako pomôcku a sprievodcu modlitbami sme vydali brožúrku Duchovné dedičstvo komunizmu. Vyhraďte si každý deň pevný čas a modlite sa podľa témy na daný deň!

14.-21.5.

Zapojte sa do celoslovenského týždňa modlitieb a pôstu vo svojej rodine, zbore, spoločenstve alebo farnosti. 

20.5.

Modlitebné stretnutie kresťanských lídrov a modlitebníkov v Trnave

24.6.

Deň pamiatky obetí komunistického režimu

14.-21.5.

Zapojte sa do celoslovenského týždňa modlitieb a pôstu vo svojej rodine, zbore, spoločenstve alebo farnosti.

20.5.

Modlitebné stretnutie kresťanských lídrov a modlitebníkov v Trnave

24.6.

Deň pamiatky obetí komunistického režimu

KLIATBY KOMUNIZMU

VEREJNÉ VYHLÁSENIA

VEREJNÉ VYHLÁSENIA

INICIÁTORI KAMPANE

ZA KAMPAŇOU STOJA

Ján Buc

Michal Kevický

Martin Štuk

Marián Lipovský

Michal Steiner

Roman Štencl

Spoločenstvo pri KU v RK

Spoločenstvo Eben Ezer

Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina

GODZONE

TWC škola

Crescendo Slovensko

Modlitebná mobilizácia na Slovensku

Modlitby 24/7

Dwell ministries

Denis Blaho

Miloš Paštrnák

FIRE Production

 

INICIÁTORI KAMPANE

Ján Buc

Michal Kevický

Martin Štuk

Marián Lipovský

Michal Steiner

Roman Štencl

ZA KAMPAŇOU STOJA

Spoločenstvo pri KU v RK

Spoločenstvo Eben Ezer

Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina

GODZONE

TWC škola

Modlitebná mobilizácia na Slovensku

Modlitby 24/7

Dwell ministries

Denis Blaho

Miloš Paštrnák

Crescendo Slovensko

FIRE Production

Roman Štencl
koordinátor projektu

Pripojte sa, radi vám pošleme aktuálne info.

kampan.prelom@gmail.com
tel: 0915  748 036

 

KONTAKT